Budoucnost patří pasivním domům

Firma Celet připravuje sérii "PASIVNÍCH DOMŮ"
Pasivní domy nabízí:

• Velmi nízké náklady na vytápění
• Ideální teplota v místnosti v zimě i v létě
• Žádný průvan
• Stále čerství vzduch

Hlavním pozitivem těchto domů je jejich obrovská úspora energií na vytápění a pozitivní vliv na vaše zdraví.

 

Co jsou to pasivní domy?
     Název „pasivní dům“ vychází z principu využívání pasivních tepelných zisků v budově. Jsou to vnější zisky ze – slunečního záření procházejícího okny a zisky vnitřní – teplo vyzařované lidmi a spotřebiči.
     Pro snížení energetických ztrát v rodinném domě je kromě vhodného zateplení důležité pořídit i řízené větrání s rekuperací, která domu zajistí dostatek čerstvého vzduchu bez významných energetických úniků. 
     Systém řízeného větrání funguje tak, že teplý znehodnocený vzduch uvnitř domu je odsáván z interiéru, tento vzduch pak slouží k předehřátí chladnějšího vzduchu z venkovního prostředí. Naopak v létě lze tento proces obrátit a chladnějším             v      vzduchem z interiéru lze ochlazovat čerstvý horký venkovní vzduch. Tuto tepelnou výměnu zajišťuje protiproudý výměník.

     Jaká je vlastně roční úspora na energiích?

• domy běžné postavené v 70.-80. letech - zastaralé otopné soustavy, zdroj tepla je velkým zdrojem emisí; větrá se pouhým otevřením oken, nezateplené, špatně izolující konstrukce,přetápí se. U těchto domů je potřeba tepla na vytápění [kWh/(m2a)]    většinou nad 200.
• současná novostavba - klasické vytápění pomocí plynového kotle o vysokém výkonu, větrání otevřením okna, konstrukce na úrovni požadavků normy - je potřeba 80 - 140 [kWh/(m2a)].
• nízkoenergetický dům - otopná soustava o nižším výkonu, využití obnovitelných zdrojů, dobře zateplené konstrukce, řízené větrání - Zde se potřeba tepla pohybuje méně než 50[kWh/(m2a)].
• pasivní dům - řízené větrání s rekuperací tepla, vynikající parametry tepelné izolace, velmi těsné konstrukce. Zde je potřeba tepla na vytápění [kWh/(m2a)] méně než 15.
• nulový dům, dům s přebytkem tepla - parametry min. na úrovni pasivního domu, velká plocha fotavoltaických panelů - Zde je opravdu minimální potřeba tepla na vytápění je to méně než 5 [kWh/(m2a)].

     Jen pro porovnání – tepelný výkon člověka v klidu je 80 wattů, výkon stolního počítače 250 wattů.

 

Katalog

Stáhněte si náš katalog

*

Zeptejte se nás

Máte dotaz? Zeptejte se našich odborníků.

*

*

*