8 kroků jak vzniká dům „na klíč“ od celetu

Krok 1: Vyhotovení kompletní projektové dokumentace. Žádost na stavebním úřadě o stavební povolení.

Po podepsání SOSB (smlouva o smlouvě budoucí) se připraví projektová dokumentace - na základě které udělí stavební úřad povolení ke stavbě. Dále se připraví SOD (smlouva o dílo) a začíná se vyrábět.

Krok 2: Postavení základové desky.

Geodet vytyčí stavbu, po provedení zemních a výkopových prací proběhne vyzdění, zhutnění a betonáž základové desky, na kterou se posléze instaluje protiradonová a proti vlhkostní izolace. V některých případech (v případě podlahového vytápění) je nutné provádět odměřování základové desky proti vzlínání radonových plynů.

Krok 3: Výroba domu v hale v Nové včelnici.

Naše firma disponuje vlastním výrobním závodem v Nové Včelnici, kde Vám domeček vyrobíme na míru. Výroba musí být precizní a přesná. Nároky na dobře postavenou dřevostavbu jsou vysoké.

Krok 4: Přeprava domu a usazení na základovou desku.

Spolupracuje s mezinárodní přepravní firmou, která se postará o bezpečné přemístění panelů na místo určení, kde se dům rychle a precizně smontuje.

Krok 5: Výstavba střechy včetně střešní krytiny a klempířských prvků.

Na dokončenou hrubou stavbu obvodových stěn a příček se instaluje krov, buďto vazníkový nebo vaznicový, na který jsou postupně kladeny další vrstvy – latě, folie, a nakonec střešní krytina – tašky, plechová, fóliová. Vše v kombinaci s klempířskými prvky.

Krok 6: Utěsňovací aj. práce, osazení oken a venkovních dveří

Po instalaci oken, venkovních dveří a střešní krytiny jsou provedeny práce na utěsnění domu k základové desce a vzduchotěsné utěsnění montážních spojů, a dále práce na konstrukcích sádrokartonových podhledů, dále instalace hrubých rozvodů vody a kanalizace a elektrorozvodů. Poté je možné provést test těsnosti – Blower door test. Dále jsou instalovány podlahové tepelné a zvukové izolace, podlahové elektrické topné rohože a je provedena betonáž podlah.

Pozn. V případě jiné technologie, dle požadavku investora.

Krok 7: Vnitřní dokončovací práce

Instalace předsazených stěn obvodové konstrukce. Při dokončování vnitřního opláštění konstrukcí a přípravě pod malbu a samotné malbě již probíhají pokládky dlažeb a obkladů v koupelnách a WC a případně dalších místnostech dle předem provedené vizualizace v koupelnovém studiu. Po dokončení obkladů a dlažeb jsou provedeny instalace elektro zásuvek, přepínačů světel, žárovek a jsou instalovány další povrchové krytiny, např. laminátové plovoucí podlahy, po jejichž dokončení probíhá instalace vnitřních dveří a případně vnitřního schodiště do vyšších pater.

Krok 8: Předání domu majitelům.

Jako konečná fáze stavby „na klíč“ je provedení kompletního úklidu domu specializovanou firmou – umytí podlah, oken, dveří, koupelen apod.

Poté je dílo předáno investorovi. Běžné stavby na klíč jsou prováděny vdélce 90-120 dnů (v závislosti na rozsahu díla), od vytyčení stavby do předání díla.

Katalog

Stáhněte si náš katalog

*

Zeptejte se nás

Máte dotaz? Zeptejte se našich odborníků.

*

*

*