8 důvodů proč diffuwall®

Technologie diffuwall® a difúzně otevřené konstrukce domů mají řadu výhod. Ať už z důvodu návratnosti investice, zdravého prostředí ve vašem domově i s ohledem na šetrnost vůči přírodě. Zjistěte, v čem přesně přínos tohoto konstrukčního řešení spočívá.

Background

1) Difúzní otevřenost

Principem staveb s difúzně otevřenou konstrukcí je to, že neobsahují žádné parozábrany, které by neumožňovaly prostupu vodních par a suchého vzduchu stěnou či střechou. Tento fakt ve výsledku pozitivně ovlivňuje kvalitu vnitřního mikroklimatu ze zdravotního hlediska a umožňuje určité „dýchání“ konstrukcí stěn a střešních plášťů. Vše je prodyšné, a tedy i daleko méně náchylné k tvorbě plísní.

diffuwall_1.jpg

2) Energetická úspornost

Vynikající tepelně izolační vlastnosti používaných materiálů nám umožňují budovat domy s minimálními energetickými ztrátami. Podle volitelných variant tloušťky jednotlivých vrstev konstrukcí je možné dosáhnout parametrů nízkoenergetického až pasivního domu.

diffuwall_2.jpg

3) Tepelná stabilita

S využitím dřevovláknitých desek, které mají značně vysokou tepelně akumulační schopnost, nedochází během letních měsíců k přehřívání objektů. Tím odpadá jedna z doposud mála nevýhod dřevostaveb – jejich nízká tepelná stabilita. Teplo z venkovního vzduchu a slunečního svitu se začne uvnitř domu projevovat zhruba po 8-13 hodinách.

diffuwall_3.jpg

4) Požární odolnost

Moderní materiály, které pro stavbu našich domů používáme, mají dnes značnou požární odolnost. Při hoření jejich povrch zuhelnatí a zamezí tak rychlému šíření požáru do nitra konstrukcí. Výsledkem je nadstandardní požární odolnost konstrukcí, která dosahuje díky technologii diffuwall® hodnot 90 minut z interiéru a 120 minut z exteriéru.

diffuwall_4.jpg

5) Zvukoizolační schopnost

Plošná hmotnost dřevěných konstrukcí v systémech diffuwall® je vlivem jejich skladeb a použitých materiálů vyšší, než je tomu u běžných dřevostaveb. Z toho plyne i vyšší zvukoizolační schopnost. Objekty proto v interiéru lépe zamezují hluku z vnějšího okolí.

diffuwall_5.jpg

6) Regenerační schopnost

Difúzně otevřená konstrukce má schopnost zbavit se případné nadměrné vlhkosti. Ta se v konstrukci může objevit, dojde-li například k havarijní situaci (kapající rozvody vody, poškození konstrukce apod.) V zimních měsících se vlhkost materiálů (konstrukce či deskových materiálů) snižuje. Vlivem nízkých teplot dochází u difúzně otevřené konstrukce spíše k jejímu vysušování než vlhnutí.

diffuwall_6.jpg

7) Ekologie a zdravotní nezávadnost

Konstrukce se systémem diffuwall® využívají výhradně ekologické a zdravotně nezávadné materiály (tepelné izolace z dřevěných vláken nebo minerální vaty).  Proto jsou tyto konstrukce šetrné k životnímu prostředí a vytvářejí zdravé prostředí uvnitř staveb.

Hermetické utěsňování objektů může obecně nepříznivě působit na kvalitu ovzduší uvnitř v budovách. Taková praxe často způsobuje vznik plísní a mikroorganismů na povrchu i uvnitř materiálů. Pohyb plynů vyvolaný difúzí však houbám či plísním nevyhovuje, a proto na povrchu těchto konstrukčních materiálů nevznikají.

diffuwall_7.jpg

8) Ověřená řešení a certifikace

Naše řešení systému diffuwall® jsou certifikovaná. Všechny konstrukce jsou navrženy v souladu se základními požadavky a určenými technickými normami.

diffuwall_8.jpg