Skladby konstrukcí CELET

U nás máte vždy možnost výběru skladeb konstrukcí obvodových stěn

Background
Image

Obvodová stěna CELET EKONOMY PLUS 

 1. Silikátová omítka 2,5 mm
 2. Podkladní vrstva s výztužnou sítí 5 mm
 3. ISOLAIR - dřevovláknitá deska 100 mm
 4. Dřevěná rámová konstrukce KVH 60/160
 5. Tepelná izolace 160 mm Rotaflex DIFFU
 6. OSB 4PD EGGER 4  18 mm 
 7. Dřevěná konstrukce 40/60
 8. Rigidur 12,5 mm
 9. Penetrace
 10. Malba 
Image

Obvodová stěna CELET PASIV

 1. Silikátová omítka 2,5 mm
 2. Podkladní vrstva s výztužnou sítí 5 mm
 3. ISOLAIR - deska 60+60 mm
 4. Dřevěná rámová konstrukce KVH 60/240
 5. Tepelná izolace 240 mm Rotaflex DIFFU
 6. OSB 4PD EGGER 4  18 mm 
 7. Dřevěná konstrukce 40+40/60
 8. Tepelná izolace Knauf ECOSE 80 mm
 9. Rigidur 12,5 mm
 10. Penetrace
 11. Malba 
Image

Obvodová stěna CELET EKONOMY

 1. Silikátová omítka 2,5 mm
 2. Podkladní vrstva s výztužnou sítí 5 mm
 3. ISOLAIR - dřevovláknitá deska    60 mm
 4. Dřevěná rámová konstrukce KVH 60/160
 5. Tepelná izolace 160 mm Rotaflex DIFFU
 6. OSB 4PD EGGER 4 18 mm 
 7. Dřevěná konstrukce 40/60
 8. Rigidur 12,5 mm
 9. Penetrace
 10. Malba 
Image

Skladba příčky CELET 

 1. Rigidur + penetrace + malba 12,5 mm
 2. Dřevěná rámová konstrukce KVH 60/100-160
 3. Tepelná izolace 100-160 mm Rotaflex
 4. Rigidur 12,5 mm
 5. Penetrace
 6. Malba
Image

Podlaha - pro skladbu CELET EKONOMY PLUS

 1. Podlahová krytina
 2. Kročejová izolace
 3. Betonová mazanina 50 mm 
 4. Systémová deska s výstupky 50 mm + podlahové vytápění
 5. Tepelná izolace EPS 150S 100 mm
 6. Hydroizolace základové desky
 7. Základová deska
Image

Strop 1.NP CELET

 1. Podlahová krytina
 2. Kročejová izolace
 3. Betonová mazanina 50 mm
 4. Systémová deska s výstupky 50 mm + podlahové vytápění
 5. OSB 4PD 18 mm
 6. Dřevěná rámová konstrukce KVH 80/220
 7. Tepelná izolace 100 mm Knauf ECOSE
 8. Dřevěná nebo kovová konstrukce
 9. Sádrokartonová deska 15 mm + penetrace + malba
Image

Střecha šikmá - difúzně otevřená pro skladbu CELET EKONOMY PLUS

 1. Betonová krytina KM Beta
 2. Latě + kontralatě 40/60
 3. Střešní kontaktní fólie
 4. Konstrukce krovu KVH 80/180
 5. Tepelná izolace 340 mm Knauf ECOSE DIFFU
 6. Konstrukce podhledu 
 7. Parotěsná fólie
 8. Sádrokartonová deska 15 mm + penetrace + malba
Image

Plochá střecha pro skladbu CELET EKONOMY PLUS

 1. Střešní krytina PVC folie Sikaplan
 2. Spádové klíny EPS 50-200 mm
 3. OSB PD 18 mm
 4. Provětrávaná mezera 40+40/60
 5. Kontaktní difúzní folie - pojistná hydroizolace
 6. Dřevěná rámová konstrukce KVH 80/220
 7. Tepelná izolace 340 mm Knauf ECOSE
 8. Konstrukce podhledu
 9. Parotěsná folie
 10. Sádrokartonová deska 15 mm + penetrace + malba
Image

Šikmá střecha - vazník pro skladbu CELET EKONOMY PLUS

 1. Betonová krytina KM Beta
 2. Latě + kontralatě 40/60
 3. Kontaktní difúzní folie - pojistná hydroizolace
 4. Konstrukce vazníku (horní pásnice)
 5. Vložená tepelná izolace 340 mm Knauf ECOSE nebo Knauf SUPAFIL LOFT PRO
 6. Konstrukce vazníku (dolní pásnice)
 7. Konstrukce podhledu
 8. Parotěsná folie
 9. Sádrokartonová deska 15 mm + penetrace + malba