Rozsah dodávky díla v provedení „z venku dokončená stavba a stavba na klíč“ 

Background

Co znamená dodávka ,,z venku dokončená" stavba?

Zvenku dokončená stavba je dodávka díla v rozsahu kompletního dokončení z vnější části budovy, včetně dodávky spodní stavby – základů.

Pro větší přesnost si to přibližme: Na základovou konstrukci ošetřenou izolací namontujeme vrchní stavbu, tedy samotnou konstrukci domu. Tu tvoří prefabrikované dílce skeletu obvodové stěny, příčky a případně stropu a dále krovu.

Následně provádíme případně montáž komínu, poté je zhotovena pokládka střešní krytiny, okapů, svodů, úžlabí apod.

Dále osadíme okna, vchodové dveře a venkovní parapety. Provedeme také úpravu fasádní konstrukce a finální povrchové úpravy omítkou, zateplení soklu a základové desky včetně nezbytných úprav povrchu. Dům je takto z vnější části zcela dokončen.

V interiéru konstrukce vzduchotěsně utěsníme. Kromě toho ostatní části díla v interiéru neprovádíme a hotovou stavbu předáme klientovi. Podle ročního období se dokončené dílo předává do několika týdnů.

Co znamená stavba ,,na klíč"

V základním postupu jde o shodný rozsah jako je u stavby z venku dokončené.

V interiéru ale následně pokračují další práce, rozvody potrubí vody a kanalizace, rozvody elektroinstalace silnoproudé a slaboproudé, příprava pro podlahové vytápění. Souběžně probíhají práce na opláštění konstrukcí sádrovláknitými (všechny svislé konstrukce) a sádrokartonovými deskami (všechny vodorovné konstrukce). Před finálním zaklopením konstrukcí probíhá test těsnosti obálky budovy, který odhalí případné netěsnosti pro finální úpravu. Následuje pokládka podlahové izolace, podlahového topení a betonáže podlah. Po několika týdnech vysychání betonů, je zahájena topná zkouška. A pak jdeme do finále, pokládka podlahových krytin, obkladů, výmalba objektu, osazení vnitřních dveří a je hotovo. Finálně ještě zajistíme úklid domu a je připraveno k předání provedeného díla.

Podle ročního období se dokončené dílo předává do několika měsíců. Vždy jde ale o vzájemnou souhru mezi objednatelem a zhotovitelem.

Základní vybavení a skladby konstrukcí je možno zhlédnout zde