Technologie INSOWOOL

V CELETu se u našich staveb orientujeme na filozofii tzv. difúzně otevřené konstrukce s využitím technologií od společnosti INSOWOOL. Výsledkem je bydlení ve zdravém prostředí bez plísní a alergenů, ale i vysoká energetická úspora.

Background

To nejdůležitější o této technologii jsme níže shrnuli do několika bodů.

1. Co znamená difúzně otevřená konstrukce?

Systém difúzně otevřené konstrukce je ve stavebnictví zavedená technologie, která si získává stále na větší oblibě. Jedná se o konstrukci obalových plášťů a plášťů podkroví domů, která umožňuje prostup plynů mechanismem molekulárního přenosu - běžně označovaného jako difúze. U našich staveb proto nepoužíváme parotěsné zábrany, a plyny se tak mohou v prostoru volně šířit dvěma mechanismy:

  • Konvekcí (prouděním), což je objemový tok. Hnací silou je zde rozdíl tlaků.

  • Kondukcí (molekulárním tokem), což je difúze.

Difúze neprobíhá v jednosložkové látce. Probíhá jedině u směsí plynů; typicky ve stavebnictví vyšetřujeme nejčastější binární směs suchý vzduch-vodní pára. Hnací silou difúze je rozdíl hmotových nebo molárních podílů. Je dobré si uvědomit, že jestliže difunduje určité látkové množství vodní páry konstrukcí ven z objektu, potom stejné látkové množství suchého vzduchu musí proudit opačným směrem, tj. do objektu.

Takto lze zjednodušeně shrnout největší přínost difúzně otevřené konstrukce.

2. Proč zvolit difúzně otevřenou konstrukci?

Díky nástupu nových materiálů, zejména konstrukčně-izolačních desek na bázi dřevěných vláken, se difúzně otevřené konstrukce v současném pojetí dřevostaveb používá již 10-15 let. A počet takto realizovaných domů se stále zvyšuje. 

Důvodů proč toto řešení zvolit je několik:

Zdravé bydlení

Existují bohaté zkušenosti s tím, že hermetické utěsňování objektů může nepříznivě působit na kvalitu ovzduší uvnitř v budovách. Taková praxe často způsobuje vznik plísní a mikroorganismů na povrchu i uvnitř materiálů. Naopak volný pohyb plynů vyvolaný difúzí houbám či plísním nevyhovuje, a proto se na těchto konstrukčních materiálech neuchycují. Bydlení v domě s otevřenou konstrukcí je tedy v tomto ohledu mnohem zdravější.

Šetrné materiály

Zdravotně nezávadné a obnovitelné materiály používané pro konstrukci stěny představují moderní, ekologickou variantu šetrnou ke zdraví i životnímu prostředí. Princip zdravých budov můžeme dále posílit vhodným využitím dřevitých vláken jako tepelné izolace a zároveň i sorbentu škodlivin v ovzduší.

Vysušování dřevostavby v zimě

V zimních měsících se snižuje hmotnostní vlhkost materiálů (konstrukce či deskových materiálů), tzn. že v zimě dochází spíše k vysušování konstrukce než k jejímu vlhnutí.

Užitné vlastnosti obalových konstrukcí

  • akumulační schopnosti

  • zvukoizolační vlastnosti

  • požární odolnost

3. Stavebně fyzikální chování difúzně otevřených konstrukcí


Princip fungování difúzně otevřené konstrukce

Technologii otevřené konstrukce můžeme chápat tak, že obálka domu je "propustná" pro pohyb vodních par a vlhkosti, tedy jejich difúzi směrem dovnitř i ven. Dá se říct, že dům "komunikuje" se svým vnějším i vnitřním prostředím. Konstrukce se dokáže také vyrovnat s nárůstem vlhkosti uvnitř, pokud jí není vystavená dlouhodobě.

4. Metodiky popisu materiálů difúzně otevřených konstrukcí

Všechny materiály, které do konstrukce mohou vstoupit, musejí mít otevřenou pórovitost, umožňující transport plynů a par.

Důležitá je odolnost proti působení vlhkosti. Vlhkost se váže u difúzně otevřených konstrukcí na materiály zejména adsorpcí. U dřeva je vazba ještě poněkud komplikovanější kvůli jeho organické buněčné struktuře.

5. Materiály vhodné pro difúzně otevřené konstrukce dřevostaveb

Jedná se zejména o již zmiňované konstrukčně-izolační dřevovláknité desky, které mají potřebnou mechanickou tuhost, jsou difúzně otevřené a mají vhodné tepelně technické vlastnosti i dostatečnou plošnou hmotnost pro vyšší vzduchovou neprůzvučnost (objemová hmotnost desek je asi 240 kg/m3). Tyto desky jsou navíc zcela ekologické.

6. Jak se promítá koncept difúzně otevřených konstrukcí do technologie výroby

V konceptu difúzně otevřené konstrukce, kterou jsme vyvinuli, jsou v zásadě nezbytně nutné pouze tři vrstvy.

  • vnitřní nosná deska
  • výplňová tepelná izolace
  • venkovní konstrukčně-izolační deska

Všechny ostatní vrstvy, jako jsou povrchové exteriérové a interiérové konstrukce, jsou v zásadě volitelné. Také nosné sloupky rámové struktury stěny jsou součástí konstrukce automaticky.

7. V čem spočívají nevýhody difúzně otevřených konstrukcí

Dobrá zpráva! Moderní otevřené konstrukce pro uživatele prakticky žádnou nevýhodu nemají. Vysoká kvalita takto koncipovaných staveb a jejich vyšší vnitřní komfort jsou dobrými argumenty pro jejich použití. 

Protože naše domy stavíme také s ohledem na životní prostředí, rozhodli jsme se realizovat všechny projekty s uplatňováním certifikovaného systému řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001. Naše energeticky úsporné domy mají certifikát kvality, který z nich dělá chytré, smysluplné bydlení pro dnešní i příští generace.