Systém DIFFUWALL® a jeho vznik

Background

Přečtěte si 2. díl miniseriálu o dřevostavbách - Systém DIFFUWALL® a jeho vznik

Historie difúzně otevřeného certifikovaného systému Diffuwall® se začala psát v roce 2006. První myšlenku na toto téma vyslovil Prof. Ing. Jan Krňanský, CSc. Bylo to na začátku spolupráce firmy Insowool s.r.o. se slovenským výrobcem dřevovláknité izolace Smrečina Hofatex a.s.

Výhradní dovozce izolace Hofatex do České republiky chtěl distribuci dřevovláknitých desek povýšit na vyšší úroveň, než jen pouhý nákup a prodej. Tím začala dvouletá práce teoretických výpočtů následovaná ověřováním a zkoušením v první řadě jednotlivých materiálů, v druhé řadě celého souvrství.

Výsledkem veškerého úsilí byla navržená skladba obvodového pláště dřevostavby bez parotěsné fólie, což byl v tehdejší době novátorský počin.

Motto zakladatele, Ing. Krňanského zní: „Difúzi v konstrukci je daleko přirozenější umožnit, než se jí neúčinným způsobem bránit. Jen se musí vědět jak na to.“

V roce 2008 byl položen po technické stránce ověřený základ konstrukce, a to požární zkouškou v Pavusu, a.s. ve Veselí nad Lužnicí a fyzikální zkouškou v klimatické komoře v Centru stavebního inženýrství a.s. v Praze. Konstrukce Diffuwall® byla společná jak pro svislou stěnu obvodového pláště, tak i šikmý střešní plášť. Nutno poznamenat, že firma Celet s.r.o. byla jedna z prvních, která věřila v budoucnost, spolehlivost a funkčnost nabízeného řešení. Proto navázala s firmou Insowool s.r.o. úzkou spolupráci trvající dodnes.

Následně v roce 2010, po získaných zkušenostech a prvních provedených stavbách, se konstrukce na základě dalších zkoušek rozdělila na svislá, šikmá a vodorovná difúzně otevřená souvrství.

Od té doby se udržuje navržená koncepce. Dřevovláknité desky Hofatex (SK) byly nahrazeny shodným materiálem od výrobce Pavatex (CH).

Klíčové jsou jednotlivé materiály, které poskládané v celek, dávají sofistikované a při tom konstrukčně jednoduché řešení. Od interiéru se jedná o následující:

Sádrokartonové nebo sádrovláknité desky  (v našem případě sádrovláknitá deska Rigidur tl. 12,5mm) • Instalační mezera

• Konstrukční, vzduchotěsná a parobrzdná deska EGGER OSB 4 TOP, tl. 18 mm  (jednička mezi OSB deskami na evropském trhu)

• Nosná konstrukce z KVH hranolů minimálního průřezu 60/160 mm (používáme převážně borovicové hranoly)

• Tepelně izolační výplň ze skelné vaty Rotaflex Super „diffu“ minimální tl. 160mm  (lze použít i dřevovláknité izolace Pavaflex)

• Vnější izolační dřevovláknité desky PAVATEX, minimální tloušťka je 60 mm  (náš standard je deska ISOLAIR 100mm)

• Exteriérové omítkové souvrství s nízkým difúzním odporem JUBIZOL DIFFU  

V dalším díle se podíváme na výhody difúzně otevřené konstrukce.

Zpět na další články