Přehřívání konstrukcí - prostup tepla

Background

Přečtete si 6. díl miniseriálu o dřevostavbách - Přehřívání konstrukcí – prostup tepla

Od nepaměti se lidé snaží chránit svá obydlí proti nepříznivým povětrnostním podmínkám. V našich klimatických podmínkách to je zejména ochrana proti chladu, ale také ochrana proti teplu.

Ochrana proti chladu

V nedávné minulosti si možná dříve narození jistě vybaví, kdy se centimetry polystyrénu přepočítávaly na centimetry cihelného zdiva. (10cm polystyrenu se bralo jako 100cm zdiva 😊).

Dnešní návrhy zateplení obálky budovy (zjednodušeně obvodové stěny, podlahy a střecha) jsou podstatně náročnější. Tepelný odpor nahradila hodnota součinitele prostupu tepla. Laicky je to hodnota, která určuje, jak dobře váš dům udržuje teplo. Čím více je dům zateplený, tím je (oproti některým očekáváním) hodnota prostupu tepla nižší.

Návrh obálky budovy je důležitou součástí projektování budov. Zde není až tak důležité, jaké materiály na zateplení budovy použijete. Zdali polystyren, minerální izolaci, nebo izolaci dřevovláknitou. Čím větší tloušťka zateplení, tím více tepla v zimě, což je méně finančních nákladů na vytápění.

Ochrana proti teplu

Ochrana budov proti vnějšímu působení tepla, nebo dokonce přehřívání vnitřního prostření budov, je s ohledem na vysoké letní teploty neméně důležitá. Problém přehřívání je patrný na jižních a jihozápadních stěnách, ale zejména nastává v podkrovích, kde např. při použití lehkých izolací, dochází během několika hodin k prostupu tepla konstrukcí. Následně stěny fungují jako sálavé topení a intenzivně ohřívají prostor ve svém okolí.

Doba prostupu tepla skrze obvodovou konstrukci, resp. obálku domu a následné NEpřehřívaní rodinných domů jsou závislé na správné volbě tepelně izolačních materiálů. Ze široké nabídky dostupných materiálů podmínku nejlépe naplňují izolace vyrobené z přírodních surovin, které lze také obrazně nazvat “přírodní klimatizace“.

Mezi tyto izolace se řadí dřevovláknité tepelně izolační desky a rohože, které doporučujeme jako nadstandartní řešení k omezení přehřívání podkroví. Jedná se zejména o dřevovláknitou rohož Pavaflex.

Dřevovláknité rohože jsou obdobou tuhých desek Pavatex, které běžně používáme na vnější opláštění obvodových stěn (Celet standardně instaluje do vrstvy obvodových stěn desky Pavatex Isolair UD tl.100mm). Rohože jsou „pružné“ kompaktní výrobky určené ke vkládání mezi krokve a laťové rošty. Jako TOP řešení je použití nadkrokevní dřevovláknité izolace, např. Pavatex Isolair, v kombinaci s mezikrokevní dřevovláknitou rohoží Pavaflex. Za zmínku stojí, že při použití takovéhoto souvrství se prostup tepla nekoná. Tepelné záření skrze konstrukci během slunečního svitu neprostoupí.

 

Zpět na další články