Rozsah dodávky díla v provedení „z venku dokončená stavba“

rozsah dodávky "k dokončení" v pdf

Co značí pojem dodávka z venku dokončená stavba?

Jde o dodávku díla v rozsahu kompletního dokončení z vnější části budovy, včetně dodávky spodní stavby – základů.

Tzn. na zbudovanou základovou konstrukci (desku) ošetřenou hydroizolací je namontována vrchní stavba (konstrukce domu) – prefabrikované dílce skeletu obvodové stěny, příčky a případně stropu, dále krovu. Provádí se případná montáž komínu a po té je z exteriéru budovy provedena pokládka střešní krytiny a klempířských prvků – okapy, okapové svody, úžlabí nároží apod. Dále jsou osazena okna a vchodové dveře, venkovní parapety. Provádí se práce na úpravě fasádní konstrukce a finální povrchová úprava omítkou, zateplení soklu základové desky včetně povrchové úpravy (viditelné části základové konstrukce na bocích domu). Dům je z vnější části zcela dokončen. 

Z interiéru budovy jsou provedeny práce na utěsnění domu k základové desce a vzduchotěsné utěsnění montážních spojů. Ostatní části díla z interiérové strany nejsou prováděny.

Po té je provedeno předání provedeného díla investorovi. Běžné z venku dokončené stavby jsou prováděny v délce do 45 dnů, od vytyčení stavby do přední díla.

Rozsah dodávky díla v provedení „ z venku dokončená stavba“

OBVODOVÁ STĚNA CELET EKONOMY

 • U=0,19W/(m2/K) ψ= 7hodin, celková tloušťka stěny 298mm
 • Dřevovláknitá deska ISOLAIR UD tl.60mm s  omítkou systému JUBIZOL tl.7,5mm
 • Dřevěná konstrukce z uměle vysušeného lepeného KVH hranolu tl.160/60mm vyplněná tepelnou izolací Rotaflex Supper Diffu tl.160mm
 • OSB deska Egger 4 v provedení 4 PD tl.18mm
 • Předsazená stěna
 • Dřevěný rošt tl. 60/40mm
 • Sádrovláknitá deska Rigidur tl. 12,5mm
 • Malba bílá - Jupol Classic


V dutině předstazené stěny jsou vedeny instalace elektro, rozvodů vody a kanalizace, případně se dá do dutiny instalovat tepelná izolace pro vylepšení tepelných vlastností stěny.

Odvodovou stěnu je možné dodat také v provedení:

 • Celet Ekonomy Plus U=0,16W/(m2/K) ψ= 10hodin,
  celková tloušťka stěny 340mm
 • Celet Pasiv U=0,10W/(m2/K) ψ= 14,7hodin,
  celková tloušťka stěny 480mm

PŘÍČKA

 • Malba bílá - Jupol Classic
 • Sádrovláknitá deska Rigidur tl.12,5mm
 • Dřevěná konstrukce z uměle vysušeného lepeného KVH hranolu tl.100 -160/60mm vyplněná tepelnou izolací Rotaflex nebo Knauf tl.100mm
 • Sádrovláknitá deska Rigidur tl.12,5mm
 • Malba bílá - Jupol Classic
   

V dutině příčky stěny jsou vedeny instalace elektro a rozvody vody.

PODLAHA PŘÍZEMÍ

 • Podlahová krytina - dlažba, alternativně lze řešit i jiné podlahové krytiny PVC
 • Betonová mazanina 40-60mm s přídavným vyztuženým vláknem
 • Topné elektrické rohože
 • Tepelná izolace EPS 150S tl. 100mm 

 

Alternativně lze řešit zateplení podlahy tepelnou izolací EPS 150 tl.150mm

Ve spodní vrstvě podlahy jsou instalovány rozvody vody a kanalizace.

STROP

 • Podlahová krytina - dlažba, alternativně lze řešit i jiné podlahové krytiny
 • Betonová mazanina 40-60mm s přídavným vyztuženým vláknem
 • Topné elektrické rohože
 • Podlahová izolace EPS 150S tl.50mm
 • OSB deska Egger v provedení 4PD tl. 18mm
 • Dřevěná konstrukce z uměle vysušeného lepeného KVH hranolu tl.80/220mm vyplněná tepelnou izolací Rotaflex nebo Knauf tl. 100mm
 • Sádrokartonový podhled s protipožární deskou tl. 15mm
 • Malba bílá - Jupol Classic

BALKON 

alternativně pouze u vícepatrových domů

Balkonová konstrukce nad obytnou částí domu je tvořena dřevěnou konstrukcí z uměle vysušeného lepeného KVH(BSH) hranolu příslušného rozměru dle požadavku konstrukčního řešení.  Na dřevěné konstrukci je OSB deska Egger v provedení PD tl. 18mm, netkaná textilie, střešní PVC folie. 
Nášlapná vrstva je na výběru a dodání investora, u balkonů mimo obytnou část domu lze řešit také v dřevěném provedení.

 

STŘEŠNÍ OKNA

alternativně pouze u vícepatrových domů

VELUX 118/78 GGL MK06 1061 s horním ovládáním v kompletním provedení s manžetou a tepelným rámečkem.

STŘECHA

sedlová, valbová, polo valbová apod.

 • Střešní betonová krytina KM Beta sklon 22°
 • Střešní impregnované latě 40/60
 • Kontaktní střešní folie (dle sklonu střechy také bednění z OSB desky v provedení PD tl. 18mm nebo prkenné bednění)
 • Příhradový vazník o rozměrech dle požadavku statické zprávy nebo dřevěná konstrukce z uměle vysušeného lepeného KVH hranolu tl.80/180 nebo dle požadavku konstrukčního řešení PD.
 • Tepelná izolace Knauf Classic 039 tl.240mm
 • Sádrokartonový podhled s deskou tl.15mm nebo 12,5mm
 • Malba bílá - Jupol Classic
   


Alternativně lze řešit zateplení střechy tepelnou izolací Knauf Classic 039 tl.340mm

STŘECHA

plochá, pultová, valbová, polo valbová apod. s mírným sklonem

 • Střešní krytina PVC folie Sikaplan, alt. Arkorplan
 • Netkaná textilie
 • OSB deska Egger v provedení 4PD tl. 18mm
 • Střešní impregnované latě 40/60
 • Kontaktní střešní folie
 • Příhradový vazník o rozměrech dle požadavku konstrukčního řešení nebo dřevěná konstrukce z uměle vysušeného lepeného KVH hranolu tl. 80/180 nebo dle požadavku konstrukčního řešení PD a možností konstrukce
  Tepelná izolace Knauf Classis 039 tl.240mm
 • Sádrokartonový podhled s deskou tl.15mm nebo 12,5mm spuštěn min.70mm pod konstrukci
 • Malba bílá - Jupol Classic
   

Alternativně lze řešit zateplení střechy tepelnou izolací Knauf Classic 039 tl.340mm

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

Provedení z materiálu TiZn – titanzinkový plech, okapové žlaby, okapové svody, oplechování střešních prvků – komín, úžlabí, okapnice FePz, dále dle provedení a tvaru atiky oplechování plochých střech materiálem Viplanyl. U plochých střech je dle požadavku instalováno odvětrání Lomanco.

KOMÍN

alternativně dle požadavku investora


Třísložkové komínové těleso o vnitřním průduchu do 180mm s jedním sopouchem (vyústěním) 45° nebo 90°, v interiéru opláštěný sádrokartonovou konstrukcí, v nadstřešní části ošetřen omítkou barvy omítky domu. Lze nahradit komínem nerezovým.

PALUBKOVÉ PODBITÍ DOMU

Smrkové paluba kvality AB tl.15mm včetně HK lazury Remmers u vazníkových střech s uložením pod spodní hranou vazníku a smrkové paluba kvality AB tl.19mm včetně HK lazury Remmers u střech vaznicových s uložením nad krokví. 

PALUBKOVÉ OPLÁŠTĚNÍ DOMU

Smrkové paluba kvality AB tl.19mm včetně HK lazury Remmers, instalovaná na dřevěné podkladní latě tl.40/60. Hrany otvorů a stěn jsou ošetřeny rohovou lištou, špalety a nadpraží je řešeno omítkou. 

PARAPETY VENKOVNÍ

Provedení v eloxovaném hliníku v základním barevném provedení s bočními platovými kryty.

OKNA A VCHODOVÉ DVEŘE

Všechny okna a balkónové dveře jsou plastová v 6 komorovém profilovém systému Uw 0,71 W/m2K barvy bílé a čirého skla Ug 0,5 W/m2K bez mřížek. Vchodové dveře plastové plné v hodnotě do 32.000,-Kč. Je možné vybírat i z jiných příplatkových variant. 

GARÁŽOVÁ VRATA

alternativně k domům s garáží

Sekční bílé zateplené, bez povrchové dekorativní úpravy, elektro pohon, dálkové ovládání 2ks, výška 2150mm, šíře 2500mm (provedení lze následně přesně upřesnit)

SPODNÍ STAVBA – ZÁKLADOVÁ DESKA

Základové pasy z betonu prostého šířky do 40 cm, hloubka do 90 cm nebo nezámrzné hloubky, betonáž do ztraceného bednění 200mm nebo šalováním. Pod základovými pasy bude instalován zemnící pásek. Podsyp základové desky je tvořen částečně vytěženým materiálem z výkopů a zhutněnou štěrkodrtí frakce 16 - 32 mm tl. 100mm. Nosná základová deska z betonu C 16/20 tl. 150mm – výztuž KARI síť 150/150/6. Deska je izolovaná proti vlhkosti a radonu hydroizolačními pásy Glastec 40 special mineral a je plošně penetrovaná. Výška základové desky je uvažována do 400mm nad stávající terén v nejvyšším bodě. V případě podlahového vytápění instalujeme odvětrání podloží základové desky. Součástí základové desky jsou rozvody kanalizace v KG potrubí a ostatní nutné prostupy.

ZATEPLENÍ ZÁKLADOVÉ DESKY

Po obvodu základové desky je instalován a plastovými terči přikotven pás izolace EurothermStrong o tl. 40 mm a hloubce 500 mm od vrchní stavby. Na polystyren je nanesena strukturovaná fasádní směs – JUB Kulirplast (voděodolný dekorativní materiál) tl. 2mm v barvě dle výběru investora, do úrovně s hranou terénu.

ZÁBRADLÍ NA BALKONECH A FRANCOUZKÝCH OKNECH 

Zábradlí jsou hliníková válcová s povrchovou úpravou, s horní a spodní vodorovným prvkem, svislé výplně jsou válcové, stejně tak svislé kotvící sloupky. Kotvení do konstrukce domu je horní nebo boční.

 

 

 

Katalog

Stáhněte si náš katalog

*

Zeptejte se nás

Máte dotaz? Zeptejte se našich odborníků.

*

*

*