Technologie INSOWOOL

Používáme certifikovanou a patentovanou technologii DIFFUWALL 2010R společnosti  INSOWOOL, tzn. difúzně otevřenou konstrukci, kterou Vám zajistíme především:

 • bydlení ve zdravém prostředí bez plísní a alergenů
 • prvotřídní kvalitu materiálů
 • vysokou úsporu energií

Co je difúzně otevřená konstrukce?

Pokud se rozhodnete pro dřevostavbu, doporučujeme se zamyslet nad moderním přístupem v podobě difúzně otevřené konstrukce dřevostavby.

Na první pohled technicky složitě by se pro laika ve stavebnictví mohl zdát název, kterým Vám představujeme tuto moderní konstrukci dřevostavby. Pro pochopení problematiky difúzně otevřených konstrukcí je třeba představit si spojení určitých fyzikálních souvislostí. Realizace těchto konstrukcí v praxi je pak spojena s novými materiály, které přinášejí do oblasti dřevostaveb novou kvalitu.

Pro snadnější orientaci o této technologii jsme zvolili formu několika zásadních otázek, které si následně společně zodpovíme.

1. Co znamená difúzně otevřená konstrukce?

Pojem difúzně otevřených konstrukcí se zavádí zejména v souvislosti s obalovými konstrukcemi, což jsou obvodové pláště a pláště podkroví. Jde o konstrukce, které umožňují prostup plynů mechanismem molekulárního přenosu, označovaného běžně jako difúze. Znamená to tedy, že v konstrukcích nepoužíváme parotěsné zábrany. Plyny se obecně mohou prostorem šířit dvěma mechanismy:

 • Konvekcí (prouděním), což je objemový tok. Hnací silou je zde rozdíl tlaků.
 • Kondukcí (molekulárním tokem), což je difúze.

 

Difúze neprobíhá v jednosložkové látce. Probíhá jedině u směsí plynů; typicky ve stavebnictví vyšetřujeme nejčastější binární směs suchý vzduch-vodní pára. Hnací silou difúze je rozdíl hmotových nebo molárních podílů. Je dobré si uvědomit, že jestliže difunduje určité látkové množství vodní páry konstrukcí ven z objektu, potom stejné látkové množství suchého vzduchu musí proudit opačným směrem, tj. do objektu.

Takto lze zjednodušeně postavit hlavní a nejpřínosnější význam difúzně otevřené konstrukce.

2. Proč volit realizaci difúzně otevřených konstrukcí?

Technika difúzně otevřené konstrukce se v současném pojetí dřevostaveb používá 10-15 let. To je přirozeně spojené s nástupem nových materiálů, zejména konstrukčně-izolačních desek na bázi dřevěných vláken. Proč se počet takto realizovaných objektů neustále zvyšuje?

Důvodů je hned několik:

Zdravé bydlení

Jde o nový trend v myšlence dokonalého utěsňování objektů. Existují bohaté zkušenosti s tím, že hermetické utěsňování může nepříznivě působit na kvalitu ovzduší uvnitř v budovách a často způsobuje vznik plísní a různých mikroorganismů na povrchu i uvnitř materiálů. Všem těmto mikroorganismům, houbám či plísním pohyby plynů, vyvolané difúzí nevyhovují a proto na takových površích resp. materiálech nežijí. Difúzně otevřená konstrukce stěny je tímto přínosem konceptu zdravého bydlení.

Ekologie

Zdravotně nezávadné a obnovitelné materiály používané pro konstrukci stěny lze snadno vytvářet se všemi atributy současnosti: ekologií, obnovitelností materiálů i jejich zdravotní nezávadností. Princip zdravých budov můžeme dále posílit vhodným využitím konopných nebo dřevitých vláken jako tepelné izolace a zároveň i sorbentu škodlivin v ovzduší.

Vysušování dřevostavby v zimě

V zimních měsících se snižuje hmotnostní vlhkost materiálů (konstrukce či deskových materiálů), tzn. že ve vlhkostní bilanci dochází v chladu spíše k vysušování konstrukce.

Užitné vlastnosti obalových konstrukcí

 • akumulační schopnosti
 • zvukoizolační vlastnosti
 • požární odolnost

3. Stavebněfyzikální chování difúzně otevřených konstrukcí

V tomto případě jde zejména o nalezení jistého optimálního stavu. K tomu je vhodné alespoň pro první realizace posoudit konkrétní řešení za obecnějších předpokladů:

 • využít model nestacionárního vedení tepla a vlhkosti
 • zavést skutečné parametry klimatu pro místo výstavby
 • zavést skutečné, experimentálně ověřené vlastnosti materiálů
 • zabývat se časovým průběhem hmotnostní vlhkosti ve dřevu rámové konstrukce i v ostatních materiálech na bázi dřeva s ohledem na nutnost „ohlídání“ startovacích vlhkostí pro působení dřevokazných hub a organismů.

 

Vynikajícím materiálem je pro exteriérovou aplikaci konstrukčně-izolační deska z dřevěných vláken, která je dostatečně difúzně otevřená, tuhá (např. proti prokopnutí) a přitom má znamenité tepelně izolační vlastnosti.

Difúzně otevřenou konstrukci je možné „naladit“ tak, aby pro použité druhy materiálů a vhodně zvolené tloušťky vrstev umožňovala vznik difúzního toku a přitom v ní nedocházelo ke kondenzaci.

4. Metodiky popisu materiálů difúzně otevřených konstrukcí

Všechny materiály, které do konstrukce mohou vstoupit, musejí mít otevřenou pórovitost, která umožňuje transport plynů a par.

Důležitá je odolnost proti působení vlhkosti. Vlhkost se váže u difúzně otevřených konstrukcí na materiály vesměs adsorpcí, u dřeva je vazba ještě poněkud komplikovanější díky organické buněčné struktuře.

5. Materiály vhodné pro difúzně otevřené konstrukce dřevostaveb

V prvé řadě jde o již zmiňované konstrukčně-izolační dřevovláknité desky, které mají potřebnou mechanickou tuhost, jsou difúzně otevřené, mají vhodné tepelně technické vlastnosti a dostatečnou plošnou hmotnost pro vyšší vzduchovou neprůzvučnost (objemová hmotnost desek je asi 240 kg/m3). Desky jsou zcela ekologické.

6. Jak se promítá koncept difúzně otevřených konstrukcí do technologie výroby

V konceptu difúzně otevřené konstrukce, kterou jsme připravili, jsou v zásadě nezbytně nutné pouze tři vrstvy (nosné sloupky rámové konstrukce stěny jsou součástí konstrukce automaticky):

 • vnitřní nosná deska
 • výplňová tepelná izolace
 • venkovní konstrukčně-izolační deska

 

Všechny ostatní vrstvy (povrchové exteriérové a interiérové konstrukce) jsou v zásadě volitelné.

7. V čem spočívají nevýhody difúzně otevřených konstrukcí

Nevýhody z pohledu uživatele nejsou známé. Nesporná kvalita takto koncipovaných staveb a jejich vyšší vnitřní komfort jsou dostatečným argumentem pro jejich další rozšíření na trhu.

Energeticky úsporné domy mají certifikát kvality. Stavby ze dřeva jsou stavby pro příští generaci.

Naše firma je držitelem certifikátu ISO 9001:2001

Cílem společnosti je rychle a především kvalitně plnit požadavky zákazníka i s ohledem na dopad na životní prostředí. Z tohoto důvodu se společnost rozhodla pro zavedení a uplatňování certifikovaného systému řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001.

Katalog

Stáhněte si náš katalog

*

Zeptejte se nás

Máte dotaz? Zeptejte se našich odborníků.

*

*

*