Základní vybavení domu "na klíč"

CELET EKONOMY

OBVODOVÁ STĚNA

U=0,19W/(m2/K) ψ= 7hodin, celková tloušťka stěny 298mm

 • Dřevovláknitá deska ISOLAIR tl.60mm s omítkou systému JUBIZOL tl. 7,5mm
 • Dřevěná konstrukce z uměle vysušeného lepeného KVH hranolu tl.160/60mm vyplněná tepelnou izolací Rotaflex Supper Diffu tl.160mm
 • OSB  deska Egger 4 v provedení 4 PD tl. 18mm
 • Předsazená stěna – dřevěný rošt tl.60/40mm
 • Sádrovláknitá deska Rigidur tl.12,5mm
 • Malba bílá - Jupol Classic
   

V dutině předsazené stěny jsou vedeny instalace elektro, rozvodů vody a kanalizace, případně se dá do dutiny instalovat tepelná izolace pro vylepšení tepelných vlastností stěny.

Odvodovou stěnu je možné dodat také v provedení:

 • Celet Ekonomy Plus U=0,16W/(m2/K) ψ= 10hodin,
  celková tloušťka stěny 340mm
 • Celet Pasiv U=0,10W/(m2/K) ψ= 14,7hodin,
  celková tloušťka stěny 480mm

PŘÍČKA

 • Malba bílá - Jupol Classic
 • Sádrovláknitá deska Rigidur tl.12,5mm
 • Dřevěná konstrukce z uměle vysušeného lepeného KVH hranolu tl.100 - 160/60mm vyplněná tepelnou izolací Rotaflex nebo Knauf  tl. 100 mm
 • Sádrovláknitá deska Rigidur tl.12,5mm
 • Malba bílá - Jupol Classic


V dutině příčky stěny jsou vedeny instalace elektro a rozvody vody.

PODLAHA PŘÍZEMÍ

 • Podlahová krytina – dlažba, alternativně lze řešit i jiné podlahové krytiny PVC
 • Betonová mazanina 40-60mm s přídavným vyztuženým vláknem
 • Topné elektrické rohože
 • Tepelná izolace EPS 150S tl. 100mm
   

Ve spodní vrstvě podlahy jsou instalovány rozvody vody a kanalizace.

Alternativně lze řešit zateplení podlahy tepelnou izolací EPS150S tl.150mm.

STROP

 • Podlahová krytina – dlažba, alternativně lze řešit i jiné podlahové krytiny
 • Betonová mazanina 40-60mm s přídavným vyztuženým vláknem
 • Topné elektrické rohože
 • Podlahová izolace EPS 150S tl.50mm
 • OSB  deska Egger v provedení 4PD tl. 18mm
 • Dřevěná konstrukce z uměle vysušeného lepeného KVH hranolu tl.80/220 mm vyplněná tepelnou izolací Rotaflex nebo Knauf Ecose tl.100mm
 • Sádrokartonový podhled s protipožární deskou tl.15mm
 • Malba bílá - Jupol Classic

BALKON

alternativně pouze u vícepatrových domů

Balkonová konstrukce nad obytnou částí domu je tvořena dřevěnou konstrukcí z uměle vysušeného lepeného KVH (BSH) hranolu příslušného rozměru dle požadavku konstrukčního řešení. Na dřevěné konstrukci je OSB deska Egger v provedení PD tl. 18mm, netkaná textilie, střešní PVC folie.

Nášlapná vrstva je na výběru a dodání investora, u balkonů mimo obytnou část domu lze řešit také v dřevěném provedení.

STŘEŠNÍ OKNA

alternativně pouze u podkrovních domů

VELUX 78/118 GGL MK06 1064 B se spodním ovládáním v kompletním provedení s manžetou a tepelným rámečkem..

STŘECHA

sedlová, valbová, polo valbová apod.

 • Střešní betonová krytina KM Beta sklon 22°
 • Střešní impregnované latě 40/60
 • Kontaktní střešní folie (dle sklonu střechy také bednění z OSB desky v provedení PD tl. 18mm nebo prkenné bednění)
 • Příhradový vazník o rozměrech dle požadavku statické zprávy nebo dřevěná konstrukce z uměle vysušeného lepeného KVH hranolu tl.80/180 nebo dle požadavku konstrukčního řešení PD.
 • Tepelná izolací Knauf Classis 039 tl.240mm
 • Sádrokartonový podhled s deskou tl.15mm nebo 12,5mm
 • Malba bílá - Jupol Classic
   

​Alternativně lze řešit zateplení střechy tepelnou izolací Knauf Classic 039 tl.340mm

STŘECHA

plochá, pultová, valbová, polo valbová apod. s mírným sklonem

 • Střešní krytina PVC folie Sikaplan, alt. Arkorplan
 • Netkaná textilie
 • OSB  deska Egger v provedení 4PD tl. 18mm
 • Střešní impregnované latě 40/60
 • Kontaktní střešní folie
 • Příhradový vazník o rozměrech dle požadavku konstruk´čního řešení nebo dřevěná konstrukce z uměle vysušeného lepeného KVH hranolu tl. 80/180 nebo dle požadavku konstrukčního řešení PD a možností konstrukce.
 • Tepelná izolace Knauf Classic 039 tl.240mm
 • Sádrokartonový podhled s deskou tl.15mm nebo 12,5mm spuštěn min.70mm pod konstrukci
 • Malba bílá - Jupol Classic
   

​Alternativně lze řešit zateplení střechy tepelnou izolací Knauf Classic 039 tl.340mm

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

Provedení z materiálu FePz – okapové žlaby, okapové svody, oplechování střešních prvků – komín, úžlabí, okapnice lakovaný FePz, dále dle provedení a tvaru atiky oplechování plochých střech materiálem Viplanyl. U plochých střech je dle požadavku instalován odvětrací systém Lomanco.

KOMÍN

alternativně dle požadavku investora

Třísložkové komínové těleso o vnitřním průduchu do 180mm s jedním sopouchem(vyústěním) 45° nebo 90°, v interiéru opláštěný sádrokartonovou konstrukcí, v nadstřešní části ošetřen omítkou v barvě omítky domu.

Lze nahradit komínem nerezovým.

PALUBKOVÉ PODBITÍ DOMU

Smrkové paluba kvality AB tl.15mm včetně HK lazury Remmers střech vaznicových s uložením nad krokví a u vazníkových střech s uložením pod spodní hranou vazníku smrkové paluba kvality AB tl.19mm včetně HK lazury Remmers.

PALUBKOVÉ OPLÁŠTĚNÍ DOMU

Smrkové paluba kvality AB tl.19mm včetně HK lazury Remmers, instalovaná na dřevěné podkladní latě tl.40/60. Hrany otvorů a stěn jsou ošetřeny rohovou lištou, špalety a nadpraží je řešeno omítkou.

PARAPETY VENKOVNÍ

Provedení v eloxovaném hliníku v základním barevném provedení s bočními plasovými kryty.

OKNA A VCHODOVÉ DVEŘE

Všechny okna a balkónové dveře jsou plastová v 6 komorovém profilovém systému Uw 0,73 W/m2K barvy bílé a čirého skla Ug 0,6 W/m2K bez mřížek. Vchodové dveře plastové plné v hodnotě do 36.000,-Kč. Je možné vybírat i z jiných příplatkových variant.

GARÁŽOVÁ VRATA

alternativně k domům s garáží

Sekční bílé zateplené, bez povrchové dekorativní úpravy, elektro pohon, dálkové ovládání 2 ks, výška 2150, šíře 2500 (provedení lze následně přesně upřesnit).

SPODNÍ STAVBA – ZÁKLADOVÁ DESKA

Základové pasy z betonu prostého šířky do 40 cm, hloubka do 90 cm nebo nezámrzné hloubky, betonáž do ztraceného bednění 200mm nebo šalováním. Pod základovými pasy bude instalován zemnící pásek. Podsyp základové desky je tvořen částečně vytěženým materiálem z výkopů a zhutněnou štěrkodrtí frakce 16 - 32 mm tl. 100mm. Nosná základová deska z betonu C 16/20 tl. 150mm – výztuž KARI síť 150/150/6. Deska je izolovaná proti vlhkosti a radonu hydroizolačními pásy Glastec 40 special mineral a je plošně penetrovaná. Výška základové desky je uvažována do 400mm nad stávající terén v nejvyšším bodě. V případě podlahového vytápění instalujeme odvětrání podloží základové desky. Součástí základové desky jsou rozvody kanalizace v KG potrubí a ostatní nutné prostupy.

ZATEPLENÍ ZÁKLADOVÉ DESKY

Po obvodu základové desky je instalován a plastovými terči přikotven pás izolaceEurothermStrong o tl. 40 mm a hloubce 500 mm od vrchní stavby. Na polystyren je nanesena strukturovaná fasádní směs – JUB Kulirplast (voděodolný dekorativní materiál) tl. 2mm v barvě dle výběru investora, do úrovně s hranou terénu.

ZÁBRADLÍ NA BALKONECH A FRANCOUZKÝCH OKNECH

Zábradlí jsou hliníková válcová s povrchovou úpravou, s horním a spodním vodorovným prvkem, svislé výplně jsou válcové, stejně tak svislé kotvící sloupky. Kotvení do konstrukce domu je horní nebo boční.

ROZSAH DODÁVKY DÍLA - VNITŘNÍCH DOKONČOVACÍCH PRACÍ

ELEKTROINSTALACE vnitřní

Kabelové rozvody jsou vedeny od domovního rozvaděče do jednotlivých místností ke světlům, zásuvkám, přepínačům a termostatům. Domovní rozvaděč je vybaven příslušnými jističi a proudovými chrániči tak, aby splňoval nejpřísnější požadavky pro vydání revizních oprávnění. V základním vybavení je požární čidlo. Přepínače a krytky zásuvek jsou v provedení ABB Tango, barva bílá. 

Základní vybavení jednotlivých místností

Pokoje:

 • 3x dvou zásuvka 220V
 • 2x přepínač
 • 1x TV zásuvka
 • 1x vývod světlo včetně objímky a žárovky
   

Kuchyně:

 • 1x přípojka elektrický sporák
 • 3x dvou zásuvka 230V
 • 2x přepínač
 • 2x vývod světla včetně objímky a žárovky
   

Koupelna:

 • 2x dvou zásuvka 230V
 • 2x přepínač
 • 2x vývod světlo
   

Chodba:

 • 1x dvou zásuvka 230V
 • 2x přepínač
 • 1x vývod světlo včetně objímky a žárovky
   

Ostatní místnosti:

 • 1x dvou zásuvka 230V
 • 1x přepínač
 • 1x vývod světlo včetně objímky a žárovky
   

Garáž:

 • 1x dvou zásuvka 230V
 • 2x přepínač
 • 1x vývod světlo včetně objímky a žárovky
   

Venkovní prostor:

 • 1x zásuvka 230V nástěnná voděodolná
 • 1x přepínač
 • 1x vývod světlo včetně objímky a žárovky
   

VODOINSTALACE A ODPADY

Veškeré vnitřní rozvody teplé i studené vody jsou v plastovém provedení opatřené tepelnou izolací a jsou vedeny k jednotlivým zařizovacím předmětům v podlaze či příčkách. Veškeré vnitřní kanalizační rozvody jsou HT potrubí.

VYTÁPĚNÍ

Vytápění je řešeno podlahovými topnými kabely instalovanými pod betonovou mazaninu. Plošné vytápěcí systémy zajišťují úspory energie a příjemné klima v obytných prostorech, bez nároků na údržbu, příznivé k životnímu prostředí, optimální rozložení teploty v místnosti, které nenarušují vzhled místnosti. Jednotlivé obytné místnosti jsou regulovány samostatně pokojovými nástěnnými termostaty. Výhodou vytápěcího systému je jeho pořizovací cena a snadnost obsluhy, která lze řešit bez velkých finančních nároků i dálkově, např. přes mobilní telefon.

Alternativně vytápenní

Vytápění objektu lze příplatkově řešit podlahovým teplovodním vytápěním a regulací jednotlivých místností tepelným čerpadlem Samsung - Samsung EKO Heating Systém - vzduch voda <9kW včetně zásobníku TÚV 250l. 

VNITŘNÍ OPLÁŠTĚNÍ KONSTRUKCÍ

Veškeré vnitřní konstrukce podhledů jsou opláštěny sádrokartonovými deskami a konstrukce příček a předsazených stěn jsou opláštěny sádrovláknitými deskami, které zajišťují dostatečnou tuhost proti případnému poškození běžným užíváním a dostatečnou pevnost pro zavěšení nábytku.

Konstrukce jsou zpracovávány dle technologických postupů lepením a tmelením, dále na vnitřní rohy jsou použity výztužné pásy Straitflex, které zajišťují tuhost rohových spojů. Tímto jsme odstranily praskání rohových napojení.

PODLAHOVÉ KRYTINY

Podlahové krytiny jsou řešeny dlažbou, se spárami loženými podélně a příčně ke tvaru místnosti.

Dlažba Rako včetně pokládky a podružného materiálu (flexibilní lepidlo, spárovací hmota, silikony) v ceně 1520,-Kč za m2 podlahové plochy, včetně soklů, samotná dlažba v hodnotě 389,-Kč za m2  doporučené MOC do rozměru 400/400mm.

Materiál podlahové krytiny lze následně upravit, a to dle požadavku objednatele, systému vytápění, nebo využití místnosti.

OBKLADY

Obklady jsou řešeny se spárami loženými podélně a svisle.

Obklad Rako je uvažován do výšky 2,1m v ceně 1520,- Kč za m2 obložené plochy včetně podružného materiálu (flexibilní lepidlo, spárovací hmota, silikony) v koupelnách, výšky 1,2m na WC. Samotný obklad v hodnotě do 288,-Kč za m2 do rozměru 200/400mm.

Hydroizolace včetně rohových pružných pásů je následně kalkulována dle požedovaného rozsahu.

Součástí ceny obkladů a dlažeb je 3D zpracování návrhů koupelen, toalet a případně ostatních místností dle vašich představ i možností.

PŮDNÍ SCHODY

alternativně dle požadavku investora

Pro zajištění vstupu do půdních prostor instalujeme protipožární vzduchotěsné zateplené půdní schody Wipro GM4 Isotec. 110/70. K půdním schodům je dodáván i horní zateplený kryt.

DVEŘE INTERIÉROVÉ

Dveře i obložkové zárubně PRÜM jsou v povrchovém provedení CPL laminát tl. vrstvy 0,4mm, výplň DTD dutinka nebo plná deska. Kování kovové, panty viditelné, dveře falcové. Lze vybrat za příplatek i dveře s povrchem dýha, masivní, skleněné, skleněné dekorativní, bez falcové, skryté panty apod. Dveře jednokřídlé jsou v hodnotě od 9.559,-Kč včetně montáže, nebo dvoukřídlé v hodnotě od 17.040,-Kč. V případě zasunovacích dveří do stěny je součástí dodávky i vnitřní pouzdro jednokřídlé (do 800mm šíře) v celkové hodnotě dveří od 22.944,-Kč, nebo dveře zasunovací dvoukřídlé (do 800+800mm šíře) v celkové hodnotě od 46.263,-Kč, případně dveře interiérové posuvné na stěnu jednokřídlé v hodnotě od 19.298,-Kč, nebo dveře dvoukřídlé v hodnotě 27.741,-.

KOMPLETACE ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

Kompletací se rozumí instalace armatur a zařízení na ukončené hrubé rozvody vody a kanalizace, dále instalace vnitřní sanitární keramiky – umyvadla, WC mísy, bidety, vany, sprchové kouty, vaničky a další, včetně instalace vodovodních a sprchových baterií. Dále je součástí zásobník teplé užitkové vody o objemu 200l a zprovoznění veškerých zařízení.

VNITŘNÍ SCHODIŠTĚ - pouze u vícepatrových domů     

Vnitřní schodiště je řešeno jako podestové dvouramenné. Všechny stupnice, schodnice, hladké sloupy, oválná zábradlí i svislé výplně jsou smrková nebo borovicová. Povrchově upraveno bezbarvým lakem.

Je možné také zvolit provedení včetně podstupnic nebo variantě bukového nebo dubového materiálu, případně jiného materiálu.

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

• Umyvadlo Vigon 55cm, s otvorem pro baterii, bílé + sifon umyvadlový, 5/4 chrom + baterie umyvadlová, stojánková, Vigon, chrom + "clic-clack" zátka velká, chrom; 

 3.836,-

• Umývátko Vigon, 45x34 cm, s otvorem pro baterii sifon umyvadlový, 5/4, chrom + baterie umyvadlová, stojánková, Vigon, chrom + "clic-clack" zátka velká, chrom;

 3.607,-

• WC závěsné Vigon, hluboké splachování, bet splachovacího kruhu + sedátko s poklopem duroplast se zpomalovacím mechanismem, úchytky berez, bílé + Duofix speciál - montážn pro závěsné WC + kotvicí sada + splachovací tlačítko duální, Sigma01, barva bílá;

13.629,-

• Bidet závěsný, Vigon, s otvorem pro stojánkovou baterii, bílý + sifon pro bidet chrom + baterie bidetová, Vigon, stojánková, s výpustí, chrom + Duofix speciál – montáž pro závěsný bidet + kotvicí sada;

12.063,-

• Vana obdélníková, Vigona, 170x75cm, akrylátová, bílá + nohy k vaně, kotvící prvky + vanový automat bez napouštění, chrom + baterie vanová, nástěnná, Vigon, 150 mm, páková, chrom + pevný držák, sprcha polohová, hadice 125 cm Fresh;

13.101,-

• Vana rohová, asymetrická, Concept 100, 150x100cm, akrylátová, bílá + nohy, kotvící prvky + vanový automat + baterie vanová, nástěnná, Vigon, 150 mm, páková, chrom + pevný držák, sprcha polohová Ø7,5cm, hadice 125 cm Fresh

14.415,-

• Sprchový kout SanSwiss, TOP-LINE, čtvrtkruh, 90x90cm, rám aluchrom, sklo čiré + sprchová vanička, litý mramor, čtvrtkruh, 90 cm, 90x90x3cm, nízko položená + sifon ke sprchové vaničce, horní čištění, chrom + baterie sprchová, nástěnná, Vigon, 150 mm, páková, chrom + tyč 60 cm, sprcha polohová, Ø7,5 cm, hadice 150 cm, mýdelník Fresh;

24.324,-

• Sprchové dveře do niky, ASDP3 - 90, 90 cm, rám bílý, sklo transparent; + sprchová vanička, litý mramor, čtverec, 90 cm, 90x90x3cm, nízko položená + sifon ke sprchové vaničce, horní čištění, chrom; + baterie sprchová, nástěnná, Vigon, 150 mm, páková, chrom + tyč 60 cm, sprcha polohová, Ø7,5 cm, hadice 150 cm, mýdelník Fresh;

17.735,-

• Otopný žebřík, 600/1290 mm, bílý, prohnutý; + topná tyč s termostatem, 600 W, provedení chrom nebo bílá;

 5.200,-

Ohřívač elektrický TUV Dražice 200 l

 15.127,-

     

Tento souhrn informací slouží stavebníkovi pro informaci, jaké skladby konstrukcí jsou součástí cenové kalkulace. Jsme k zákazníkovi otevření, nic neskrýváme.

Některé prvky nejsou součástí stavby. Jako například strop nebo balkon u přízemních domů, plochá střecha u staveb s valbovou střechou a sedlovou střechou, zábradlí u přízemních domů apod.

V případě výstavby v plném rozsahu (stavba na klíč) je součástí ceny 3D vizualizace provedení koupelen v koupelnovém studiu, kde Vám budou nápomocní zkušení profesionálové.

V případě výstavby v plném rozsahu (stavba na klíč)  je také provedení testu těstnosti - Blower Door test po dokončení utěsnění obálky budovy.

Vzhledem k požadavku řídit se novou vyhláškou č.264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov platné od 1.září 2020, bude pavděpodobně nutné použít skladbu alternativního zateplení a případně alternativního vytápění včetně jednotlivých cen.

Cena přepravy a montážní techniky skeletu domu typových domů bude aktualizována v konečné ceně ke smlouvě o díli dle místa výstavby.

Přesné informace vám podají naši obchodní zástupci, případně operátor na naší bezplatné lince 800 800 008.

 

 

 

 

Katalog

Stáhněte si náš katalog

*

Zeptejte se nás

Máte dotaz? Zeptejte se našich odborníků.

*

*

*