8 důvodů proč diffuwall

1) Difúzní otevřenost

Difúzní otevřenost
Difúzní otevřenost

Skladby konstrukcí neobsahují žádné parozábrany, které by bránily prostupu vodních par a suchého vzduchu stěnou či střechou. Tento fakt pozitivně ovlivňuje kvalitu vnitřního mikroklimatu ze zdravotního hlediska a umožňuje určité „dýchání“ konstrukcí stěn a střešních plášťů.

2) Energetická úspornost

Energetická úspornost
Energetická úspornost

Vynikající tepelně izolační vlastnosti používaných materiálů umožňují vytvářet objekty a konstrukce s minimálními energetickými ztrátami. Podle volitelných variant tlouštěk jednotlivých vrstev konstrukcí je možné dosáhnout parametrů nízkoenergetického až pasívního domu.

3) Tepelná stabilita

Požární odolnost
Požární odolnost

Díky užití dřevovláknitých desek, které mají značně vysokou tepelně akumulační schopnost, nedochází k letnímu přehřívání objektů. Odstraňuje se tak jedna z mála nevýhod dřevostaveb – jejich malá tepelná stabilita (zejména s ohledem na letní období). Fázový posuv teplotního kmitu dosahuje hodnot 8 až 13 hodin.

4) Požární odolnost

Tepelná stabilita
Tepelná stabilita

Používané materiály mají značnou požární odolnost. Při hoření jejich povrch zuhelnatí a zamezí tak rychlému šíření požáru do nitra konstrukcí. Výsledkem je nadstandardní požární odolnost konstrukcí, která dosahuje hodnot 90 minut z interiéru a 120 minut z exteriéru (diffuwall).

5) Zvukoizolační schopnost

Zvukoizolační schopnost
Zvukoizolační schopnost

Plošná hmotnost dřevěných konstrukcí v systémech „diffuwall“ je vlivem jejich skladeb a použitých materiálů vyšší, než je tomu u běžných dřevostaveb. Z toho plyne i vyšší zvukoizolační schopnost. Objekty proto lépe izolují proti hluku ve vnějším prostředí staveb.

 

6) Regenerační schopnost

 

Regenerační schopnost
Regenerační schopnost

Difúzně otevřená konstrukce má schopnost zbavit se případné nadměrné vlhkosti. Ta se v konstrukci může objevit, dojde-li například k uzavření nadměrné vlhkosti během výstavby nebo dojde-li k havarijní situaci (kapající rozvody vody, poškození konstrukce apod.).               

V zimních měsících se snižuje hmotnostní vlhkost materiálů (konstrukce či deskových materiálů), tzn., že ve vlhkostní bilanci dochází v chladu spíše k vysušování konstrukce. Difúzně otevřená konstrukce v mrazivém počasí automaticky vysychá.

7) Ekologie a zdravotní nezávadnost

Ekologie a zdravotní nezávadnost
Ekologie a zdravotní nezávadnost

Konstrukce v systémech „diffuwall“ mohou být realizovány výhradně s použitím ekologických, zdravotně nezávadných materiálů (tepelné izolace z dřevěných vláken, minerální vaty nebo konopí). Zdravotně nezávadné a obnovitelné materiály používané pro konstrukci stěny lze snadno vytvářet se všemi atributy současnosti: ekologií, obnovitelností materiálů i jejich zdravotní nezávadností. Proto jsou tyto konstrukce šetrné k životnímu prostředí a vytvářejí zdravé prostředí uvnitř staveb.

Existují bohaté zkušenosti s tím, že hermetické utěsňování může nepříznivě působit na kvalitu ovzduší uvnitř v budovách a často způsobuje vznik plísní a různých mikroorganismů na povrchu i uvnitř materiálů. Všem těmto mikroorganismům, houbám či plísním pohyby plynů, vyvolané difúzí, nevyhovují, a proto na takových površích resp. materiálech nežijí. Difúzně otevřená konstrukce stěny je tímto přínosem konceptu zdravého bydlení.

8) Ověřená řešení a certifikace

Ověřená řešení a certifikace
Ověřená řešení a certifikacet

Vybrané konstrukce v systémech „diffuwall“ mají stavební certifikát, který osvědčuje, že konstrukce jsou navrženy v souladu se základními požadavky a určenými technickými normami.

 

Katalog

Stáhněte si náš katalog

*

Zeptejte se nás

Máte dotaz? Zeptejte se našich odborníků.

*

*

*